Kategoria: Ogłoszenia

Kampania „Jasne jak słońce”

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Ogłoszenie

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się dnia 19.06.2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku przy ulicy ks. R. Jaworskiego 25 na boisku szkolnym według następującego harmonogramu:

  1. Klasy 0, I-III szkoły podstawowej – godz. 9:00
  2. Klasy IV, V, VII szkoły podstawowej – godz. 10:00
  3. Klasy VIII oraz III gimnazjum – godz. 11.30
Czytaj więcej

INFORMACJA!

W związku z przewidywaną falą bardzo dużych upałów w dniach 12.06 – 14.06.2019 r. (środa, czwartek, piątek) będą skrócone jednostki dydaktyczne do 30 minut. Dla uczniów których rodzice nie będą mogli zorganizować opieki swoim dzieciom po zakończonych lekcjach szkoła zapewnia zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 17:00 w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 67 B oraz w godzinach 7:30 – 16:00 w budynku przy ulicy Ks. R. Jaworskiego 25.
W wyżej wymienionych dniach zajęcia lekcyjne będą odbywały się według następującego harmonogramu:
Godzina
lekcyjna Czas trwania zajęć
1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
3. 9:10 – 9:40
4. 9:45 – 10:15 (przerwa obiadowa 15 min.)
5. 10:30 – 11:00 (przerwa obiadowa 15 min.)
6. 11:15 – 11:45 (przerwa obiadowa 15 min...

Czytaj więcej

POLINFO

www.polinfo.eu

Po wielu latach przygotowań, na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, wykorzystując infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu, który stawowi rozwinięcie zajęć PW Junior, a którego celem jest zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania
i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.

POLinfo.eu to przedsięwzięcie unikatowe na skalę światową, które łączy w sobie wiele elementów.

Dysponujemy tysiącami materiałów oraz linków do materiałów dotyczących przedmiotów ścisłych, które zostały przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów z wiedzą techniczną i są sukcesywnie umieszczane na portalu. Większość jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę na POLinfo.eu...

Czytaj więcej

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe  – BILANS Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku:  https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/21005

Czytaj więcej