Stołówka

 

Formularz zgłoszeniowy korzystania z obiadów w stołówce w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.

Opłata za obiady w miesiącu grudniu wynosi  (16 dni x8,00) = 128,00zł

  Nr konta bankowego na wpłaty za obiady:

40 8230 0007 0014 2957 2000 0010

Proszę o terminowe wpłaty do 10-go grudnia

Osoby z zaległościami, bardzo proszę o uregulowanie należności za obiady.

Adres e-mail do kontaktu z intendentką

intendentsp4@gmail.com

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PŁOŃSKU Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2022r.

Regulamin korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 4  im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.