Stołówka

 

Formularz zgłoszeniowy korzystania z obiadów w stołówce w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.

adres e-mail do kontaktu z intendentką: intendentsp4@plonsk.pl

Opłata za obiady w miesiącu maju wynosi  = 105,00zł

Nr konta bankowego na wpłaty za obiady:

40 8230 0007 0014 2957 2000 0010

Proszę o terminowe wpłaty do 15-go MAJA

Osoby z zaległościami, bardzo proszę o uregulowanie należności za obiady.

ZARZĄDZENIE NR 3/2024 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PŁOŃSKU Z DNIA 2 lutego 2024r.

Regulamin korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 4  im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.