Nasz Patron

Wybór patrona dla naszej szkoły

I. Propozycja

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 6.06.2001 r. Dyrektor szkoły mgr Roman Gębarowski wysunął propozycję wyboru patrona dla naszej szkoły. Decyzję taką, stwierdził Pan Dyrektor, powinna podjąć Rada Pedagogiczna po uprzedniej konsultacji ze środowiskiem uczniowskim i rodzicami.

Członkowie Rady Pedagogicznej uznali za słuszną propozycję Pana Dyrektora. Podczas posiedzenia powołano komisję, która zajmie się, wszelkimi sprawami związanymi z wyborem patrona, a mianowicie opracuje regulamin, przeprowadzi referendum. W skład komisji powołano:

  • mgr Bożenna Rosiak – przewodnicząca
  • mgr Antoni Rączkowski
  • mgr Grzegorz Gocejna
  • mgr Kinga Rogowska
  • mgr Ewa Rosiak
  • mgr Zofia Marek

II. Dlaczego patron?

Szkoła to miejsce nauki i pracy, to miejsce wzrostu intelektualnego i duchowego, miejsce wychowania ku wartościom. To właśnie polskie szkoły wychowały wielu wspaniałych obywateli, którzy rozsławili i rozsławiają imię Polski na całym świecie.

Patron to właśnie ktoś niezwykły, odznaczający się ponad-przeciętnymi walorami intelektualnymi, religijnymi, moralnymi i patriotycznymi.

Patron to ktoś, kto jest wzorem służby najważniejszym wartościom nieraz aż do ofiary z własnego życia.

Patron to ten, który będzie towarzyszył uczniom i nauczycielom. Jego imię będzie widać na szkolnym sztandarze na świadectwach uczniów i wszędzie tam, gdzie młodzież będzie osiągać sukcesy.

Wybór patrona to więc chwila ważna dla naszej społeczności szkolnej, a jednocześnie historyczna.

III. Jak wybieraliśmy?

Szkolna komisja rozpoczęła pracę od przeprowadzenia sondażu w poszczególnych klasach. Uczniom zadano pytania:

1. Czy chcesz, aby szkole nadano imię?

2. Jeśli tak to podaj propozycję.

Na pierwsze pytanie uczniowie w większości odpowiedzieli „Tak” i podali wiele propozycji. Spośród wytypowanych osób największą ilość głosów otrzymali:

1. Jan Paweł II

2. Mikołaj Kopernik

3. Adam Mickiewicz

Propozycję złożyło 26 klas, 4 klasy nie wypowiedziały się w tej sprawie. Komisja ustaliła, że w okresie od 17 XII – 19 XII 2001. odbędzie się głosowanie w celu wyłonienia patrona spośród trzech kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Komisja zdecydowała również, aby w okresie zebrań semestralnych przeprowadzić podobne głosowanie wśród rodziców uczniów oraz pracowników szkoły.
W marcu b.r. komisja podsumowała wyniki głosowania. Najwięcej głosów w każdej z grup wypowiadających się, a więc uczniów, rodziców, pracowników zdobył Jan Paweł II – 771 głosów. Drugą postacią, na którą złożono 314 głosów był Adam Mickiewicz, a trzecią Mikołaj Kopernik – 180 głosów.