Pedagog szkolny

SZANOWNI PAŃSTWO!

Nazywam się Katarzyna Chylińska i jestem pedagogiem szkolnym.

Jestem do dyspozycji uczniów i Państwa codziennie, od poniedziałku do piątku. Zależy mi na owocnej współpracy. O problemach swoich dzieci warto i trzeba rozmawiać, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Pedagog szkolny pogłębia, rozszerza oraz uzupełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez nauczycieli. Wspiera wychowawców klas, współpracuje z nauczycielami, rodzicami/opiekunami prawnymi oraz instytucjami pozaszkolnymi. Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz sytuację wychowawczą w szkole. Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne. Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych aktualnych problemów, prowadzi działania interwencyjno-mediacyjne w sytuacjach kryzysowych.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek 10:45 – 12:30
budynek B 13:40 – 16:05
budynek A, sala 12
Wtorek 08.55 – 11.30, 12.45-13.30
budynek A, sala 12
Środa 08.55 – 13.30
budynek A, sala 12
Czwartek 09.50-14.25
budynek A, sala 12
Piątek 8:00 – 10:35
budynek A, sala 12

Drodzy Rodzice, zapraszam do kontaktu osobistego, najlepiej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (23 662 21 67) lub przez dziennik elektroniczny jeśli: niepokoi Was zachowanie dziecka, zauważacie u dziecka problemy w uczeniu się, macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się po pomoc, znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Chylińska

 

WAŻNE INFORMACJE:
Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.