Pedagog szkolny

 SZANOWNI PAŃSTWO

Nazywam się Anna Grąbczewska i jestem pedagogiem szkolnym.

Mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, jakie mogą dotyczyć:

  • rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,
  • potrzeby udzielenia Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,
  • trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,
  • każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

I piętro, pokój 12

 PONIEDZIAŁEK 10.00 – 15.00

WTOREK 09.00 – 13.00

ŚRODA 09.00 – 13.00

CZWARTEK 11.00 – 15.00

PIĄTEK 08.00 – 13.00

Drodzy Rodzice

Zapraszam, abyście podejmowali działania mające na celu poznawanie potencjału swoich dzieci. Informacje na temat zasobów dziecka mogą być bardzo przydatne podczas podejmowania przez nie  decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.Uczeń dużo wie o sobie, ma też informacje z różnych zajęć odbywających się w szkole. Posiada też wiedzę o sobie od swoich koleżanek i kolegów. Ważne są też dla dziecka informacje uzyskane rodziców. Możecie bardzo dużo powiedzieć swojemu dziecku o nim samym. Jesteście tymi osobami, które obserwują dziecko w czasie wykonywania różnych zadań, obowiązków czy rozmaitych codziennych sytuacji. Jesteście w stanie dostrzec u swoich dzieci pewne tendencje, które nie są do zobaczenia w sytuacjach incydentalnych w szkole. Wasza rola w rozpoznawaniu potencjału dziecka jest ogromna.

Co można obserwować, o czym rozmawiać ze swoim dzieckiem?

Zainteresowania – określenie zainteresowań służy rozwinięciu samoświadomości dziecka, sprzyja identyfikacji z wybranymi obszarami zawodowymi oraz stymuluje do poszukiwań zawodowych

Zdolności – najczęściej wyróżnia się zdolności ogólne, takie jak: inteligencja, spostrzegawczość, wyobraźnia, zręczność oraz zdolności specjalne, ukierunkowane przedmiotowo, np. językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne czy sportowe.

Umiejętności – Posiadane umiejętności to ważny element wiedzy o sobie dla każdego dziecka. Należy się zastanowić co dziecko potrafi, z czym sobie dobrze radzi.

Wartości – to podstawowe kryterium, przewodnik w kształtowaniu postaw człowieka. Wartości są źródłem motywacji i osobistych standardów działania w danej dziedzinie, świadomym wyobrażeniem tego, co jest w życiu ważne, na zdobyciu czego człowiekowi najbardziej zależy. Nie powinno się wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami. Podejmowanie  w domu rozmów z dziećmi na temat wartości przez nie cenionych może być źródłem inspiracji do myślenia o zawodzie w kontekście ważnych dla dziecka wartości.

Temperament – obserwacje dziecka w tym zakresie także mogą dostarczyć wielu spostrzeżeń przydatnych w szukaniu pomysłów na karierę zawodową dziecka.

Cechy charakteru – właściwości charakteru możemy określić właśnie przez obserwację. Na przykład dziecko, które nie należy do kreatywnych, pomysłowych osób może mieć trudności z zawodami wymagającymi kreatywności.

Ważnym aspektem w wyborze dalszego kierunku kształcenia jest stan zdrowia.

Jeśli dziecko jest pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, to trzeba zapytać lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu. Zawód, który wybierze uczeń nie może kolidować ze stanem jego zdrowia. To też jest ważne.

Propozycje tematów do rozmów z dzieckiem:

  • „Twoje zasoby…” – potencjał dziecka. Jego znaczenie w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia oraz przyszłego zawodu.
  • „Twoje ulubione przedmioty szkolne” – przedmioty, które dziecko lubi.
  • „Jakie są Twoje mocne i słabe strony?” – co dziecko myśli o sobie?
  • „Twoje mocne strony to…” – opowieść rodziców o dziecku, jego atutach, które warto przeanalizować pod kątem zawodowym.

Warto przeczytać:

                                                                                                                                                  Doradca zawodowy
                                                                                                                                                  Anna Grąbczewska