Pedagog szkolny

Katarzyna Chylińska – pedagog szkolny, pedagog specjalny

Nazywam się Katarzyna Chylińska. Pełnię w szkole funkcję pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego.  

Nadrzędnym zadaniem mojej pracy jest udzielanie wsparcia i pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych. W swojej pracy dążę do tego, by uczniowie potrafili rozmawiać o swoich potrzebach, uczuciach i emocjach, chętnie przychodzili do gabinetu, dzielili się swoimi problemami lub chwalili osiągnięciami. Rozwiązuję konflikty szkolne między uczniami. Bywają sytuacje, w których muszę podjąć interwencję wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze, przejawiających zachowania agresywne i społecznie nieakceptowalne. Staram się zbadać, co leży u podstaw takich zachowań i objąć ucznia odpowiednim wsparciem. Odpowiadam w szkole za organizację działań profilaktycznych. Prowadzę zajęcia wychowawcze w klasach, dostosowując ich tematykę do aktualnych potrzeb uczniów, zajęcia indywidualne oraz organizuję spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą (Policji, Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, Sądu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).  

Jestem do dyspozycji uczniów i Państwa codziennie, od poniedziałku do piątku. Zapraszam do kontaktu osobistego, najlepiej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (23 662 21 67) lub przez dziennik elektroniczny. 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

 Budynek A (główny) sala 12                                                         

Poniedziałek         
9:50 – 14:25
Wtorek                   
10:45-14:25
Środa                     
8:00-14:25
Czwartek                
8:00-15:15
Piątek                     
8:00 – 10:35  

 

budynek B

WTOREK

11:45-12:30

PIĄTEK
10:45-11:30

 

WAŻNE INFORMACJE:
Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.