Kategoria: Ogłoszenia

Czytaj więcej

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Szkolny Komitet Strajkowy poinformował dyrektora szkoły, że strajk nauczycieli będzie trwał nadal. Decyzja o przerwaniu strajku uzależniona jest w znacznym stopniu od wyniku dzisiejszych rozmów, które związki nauczycielskie prowadzą ze stroną rządową.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o monitorowanie w mediach wyników prowadzonych negocjacji.

W przypadku kontynuowania przez nauczycieli akcji strajkowej szkoła nie będzie w stanie realizować zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale postara się zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki swoim dzieciom. Zajęcia opiekuńcze będą odbywały się w świetlicy szkolnej w godzinach 7:30 – 15:30.

Stołówka szkolna podczas trwania ...

Czytaj więcej

Egzamin Ósmoklasisty

Czytaj więcej

Informacja- Egzamin gimnazjalny

Czytaj więcej

Informacja dla rodziców

Czytaj więcej