Psycholog

SZANOWNI PAŃSTWO

Nazywam się Magdalena Bojanowska i jestem psychologiem szkolnym.

Moim głównym celem i zadaniem w pracy jest pomoc i towarzyszenie uczniom naszej szkoły w prawidłowym rozwoju psychospołecznym, kształtowaniu dojrzałej osobowości i umiejętności rozwiązywania problemów. Zależy mi na tym, by uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku potrafili w prawidłowy sposób wyrażać swoje emocje i uczucia dbając o własny komfort psychiczny respektując i szanując przy tym inne osoby.

 

Godziny pracy

Psycholog – Magdalena Bojanowska

Budynek A (Budynek główny)

Poniedziałek 8:30 – 14:00

Środa 12:05 – 16:05

Czwartek 12:00 – 15:00

Budynek B

Wtorek 12:05 – 16:05

 

Do zadań psychologa szkolnego należy:

  • Obserwowanie funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania;
  • udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • prowadzeniem z uczniami, wychowankami, rodzicami i nauczycielami działań z zakresu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;
  • udzielaniem nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

 

Drodzy rodzice,

Z dużym zaangażowaniem rozpoczynam w b.r. pracę w naszej szkole. Dla Państwa informacji, ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii ze specjalizacją rozwojowo wychowawczą. Ukończyłam również podyplomowe studia z relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. Jestem mediatorem I i II stopnia w pozasądowych sprawach rodzinno-pojednawczych, z których obecnie odbywam praktykę absolwencką. Prowadzę również bloga w którym łączę wiedzę naukową z własnymi obserwacjami – www.ciaglewyzej.wordpress.com

W pracy przede wszystkim liczy się dla mnie odkrywanie i wzmacnianie potencjału ucznia. Moją główną zasadą przyjętą bezpośrednio od patrona naszej szkoły jest to, że KAŻDY uczeń jest dobry. Oczywiście – wiele razy podejmujemy i będziemy podejmować interwencje w sprawach nieprawidłowych zachowań uczniów. Jednak to nie zmienia faktu, iż dzieci są dobre.

Nieprawidłowe zachowania mogą mieć wiele przyczyn i tak naprawdę dopiero znalezienie ich źródła daje możliwość głębokiej przemiany postaw uczniów. Moim celem nie jest krótkotrwała poprawa zachowania, która wiąże się z lękiem przed psychologiem, wychowawcą, dyrekcją czy rodzicem. Sukcesem można nazwać dopiero taką interwencję (lub wiele interwencji), dzięki którym uczniowie sami będą znali konsekwencje swoich czynów i w zgodzie z własną moralnością będą dążyć do tego co dobre a unikać tego co szkodliwe dla nich samych lub innych.

Oczywiście aby było to możliwe konieczna jest współpraca z rodzicami. Zachęcam do kontaktowania się ze mną w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na Państwa dzieci. Poza słowami wsparcia, postaram się przekazać konkretną wiedzę w formie zadań, ćwiczeń, tematów do rozmów z dziećmi. Będę również wdzięczna za pozytywne odpowiedzi na moje wysyłane zaproszenia dla Państwa na spotkania indywidualne.

Zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Bojanowska