Psycholog

SZANOWNI PAŃSTWO,

Nazywam się Magdalena Bojanowska
Jestem psychologiem, ukończyłam kurs mediacji pojednawczych I i II stopnia, doradcy życia rodzinnego oraz umiejętności wychowawczych. Poza pracą w szkole prowadzę własną praktykę psychologiczną i terapię zajęciową dla dzieci z autyzmem. Prywatnie z pasji i powołania jestem żoną i mamą. Więcej informacji o tym co robię, można znaleźć na mojej stronie internetowej – www.razemwgore.com

W pracy przede wszystkim liczy się dla mnie odkrywanie i wzmacnianie potencjału ucznia. Moją główną zasadą przyjętą bezpośrednio od patrona naszej szkoły jest to, że KAŻDY uczeń jest dobry. Oczywiście – wiele razy podejmujemy i będziemy podejmować interwencje w sprawach nieprawidłowych zachowań uczniów. Jednak to nie zmienia faktu, iż dzieci są dobre.

Nieprawidłowe zachowania mogą mieć wiele przyczyn i tak naprawdę dopiero znalezienie ich źródła daje możliwość głębokiej przemiany postaw uczniów. Moim celem nie jest krótkotrwała poprawa zachowania, która wiąże się z lękiem przed psychologiem, wychowawcą, dyrekcją czy rodzicem. Sukcesem można nazwać dopiero taką interwencję (lub wiele interwencji), dzięki którym uczniowie sami będą znali konsekwencje swoich czynów i w zgodzie z własną moralnością będą dążyć do tego co dobre a unikać tego co szkodliwe dla nich samych lub innych.

Oczywiście aby było to możliwe konieczna jest współpraca z rodzicami. Zachęcam do kontaktowania się ze mną w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na Państwa dzieci. Poza słowami wsparcia, postaram się przekazać konkretną wiedzę w formie zadań, ćwiczeń, tematów do rozmów z dziećmi. Będę również wdzięczna za pozytywne odpowiedzi na moje wysyłane zaproszenia dla Państwa na spotkania indywidualne.

 

Godziny pracy

Psycholog – Magdalena Bojanowska

 

Budynek A (Budynek główny)

Poniedziałek 8:00 – 14:30

Środa 10:30 – 13:40 | 15:15 – 17:05

Środa 13:40 – 14:25 (Maja Wolert)

14:30 – 15:15 (Kl 5a i Kl 5c) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Budynek B

Wtorek 11:00 – 16:00

 

Zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Bojanowska