PO WER


🇵🇱🇱🇹 W dniu 16-go maja odbyło się ostatnie przed wyjazdem na Litwę, spotkanie organizacyjne z uczniami, biorącymi udział w projekcie „Polsko – litewski MateEkoRobot, czyli jak kształcimy kompetencje kluczowe?” Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z regulaminem i kluczowymi kwestiami, dotyczącymi wyjazdu.🇵🇱🇱🇹


Hallo, halo! Mamy to💪 Za nami spotkanie z rodzicami w ramach Polsko-Litewskiego projektu MateEcoRobot. Na spotkaniu Pani dyrektor Marzanna Szacherska przedstawiła rodzicom regulamin oraz harmonogram wyjazdu, opiekunowie rozdali zgody.