Nasze działania

Profilaktyka

 

 


Z cyklu „Środy z cytatem” i „piątkowe polecajki” na weekend

 


Warsztaty z cyklu „Słowa mają moc – komunikacja a relacja”.

Miłe komunikaty mogą komuś poprawić humor, wprawić w dobry nastrój, podnieść samoocenę. Niestety słowa mogą także ranić. Wypowiedziane bezmyślnie, najczęściej w złości lub gniewie potrafią ranić bardziej jak nóż. Jak zatem komunikować się z drugą osobą? Na co zwracać uwagę, jakich barier komunikacyjnych unikać? O tym wszystkim dowiedzieli się nasi uczniowie na warsztatach z pedagogiem i psychologiem.


Warsztaty zapoznawczo-integracyjne

Dla uczniów klas czwartych wrzesień to czas sporych zmian. Jedną z nich jest „przejście” do „dużego” budynku szkoły. Podczas warsztatów zapoznawczo-integracyjnych zaprosiłyśmy uczniów do naszego gabinetu, przypomniałyśmy, w jakich sytuacjach mogą liczyć na naszą pomoc, z jakimi sprawami i problemami mogą do nas przychodzić.


Rok szkolny 2021/2022


Akcja Integracja! Dobra klasa to zgrana klasa.

Po powrocie do nauki stacjonarnej dużo uwagi poświęcamy integracji zespołów klasowych. Wspólne gry i zabawy sprzyjają kształtowaniu u uczniów poczucia przynależności do grupy, służą wzmocnieniu poczucia własnej wartości, pomagają uczniom poznać swoje mocne strony. Dobra klasa to zgrana klasa!


O roli emocji w naszym życiu. Po co są nam potrzebne? Jak sobie z nimi radzić? Warsztaty dla uczniów.

Diagnoza środowiska szkolnego, przeprowadzona na początku roku szkolnego pokazała, że troska o dobrostan psychiczny uczniów oraz ich rozwój emocjonalny to rzeczy, na których powinna skupić się nasza praca. We wszystkich klasach przeprowadzamy warsztaty wg naszych autorskich scenariuszy, poświęcone wprowadzeniu w świat uczuć i emocji, ich rozpoznawaniu, rozróżnianiu, wyrażaniu w sposób nieszkodzący innym, społecznie akceptowany. Przedstawiamy sposoby radzenia sobie z różnymi emocjami, w tym ze złością. Treści zajęć i ćwiczenia dostosowane są do wieku uczniów.


Innowacja pedagogiczna „Przyłapani na dobrym zachowaniu”

Innowacja pedagogiczna „Przyłapani na dobrym zachowaniu” skierowana jest do uczniów klasy VI a, wobec których zaistniała potrzeba wdrożenia wzmożonych działań o charakterze wychowawczo-terapeutycznym. Jej głównym zamysłem jest to, by zamiast ciągłego upominania i dyscyplinowania uczniów, pracować z nimi w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Pokazać, że można i opłaca się postępować inaczej, lepiej. „Przyłapywać” na zachowaniach pożądanych i wzmacniać je.


Działania profilaktyczne

Na co dzień współpracujemy z Punktem Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Płońsku. Realizujemy rekomendowane programy profilaktyczne, takie jak np. Przyjaciele Zippiego, Debata, Unplugged, Spotkania z Leonem, poświęcone m. in. ograniczaniu inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki).  Na zajęciach świetlicowych realizowany jest program profilaktyczny „Wybieram zdrowe i kolorowe życie bez nałogowe”, mający na celu kształtowanie wśród uczniów klas młodszych poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i przyszłość, wzmacnianie systemu wartości oraz pokazanie atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego. Realizujemy programy profilaktyczne przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płońsku, takie jak np. Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie proszę, Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami. Od początku roku szkolnego podejmowaliśmy działania w związku z: bezpieczną drogą do szkoły, Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, Międzynarodowym Dniem Tolerancji, Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnością, Dniem Życzliwości i Pozdrowień, Światowym Dniem Rzucania Palenia Tytoniu.

Program profilaktyczny Re@lnie Odpowiedziali

Nasza szkoła bierze udział w programie RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI, który jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej „ODŁĄCZ SIĘ – POŁĄCZ SIĘ”. Celem kampanii jest uwrażliwienie dorosłych na problem niewłaściwego i nadmiernego korzystania z ekranów przez najmłodszych oraz podniesienie wiedzy rodziców w zakresie budowania bezpiecznej relacji z dziećmi i towarzyszenia im w przyjmowaniu treści z Internetu.

Co o grach elektronicznych powinien wiedzieć rodzic i nauczyciel?

 


Bezpieczne ferie

Kochani Uczniowie, drodzy Rodzice!

Ferie to czas odpoczynku. Najważniejsze jest żeby przebiegły szczęśliwie i aby wszyscy Uczniowie wypoczęci wrócili do szkoły. Każdego dnia widzimy i słyszymy jak bardzo dzieci potrzebują momentów spędzanych z rodzicami. Warto wykorzystać czas bez sprawdzianów, kartkówek i prac domowych na zaspokojenie potrzeb bliskości, wysłuchania i obecności. Ferie to nie jest tylko czas braku obowiązków szkolnych – ferie to czas na zatrzymanie się razem z dzieckiem aby usłyszeć, być, zrozumieć. Czasem wystarczy drobny gest miłości, kilka minut więcej na wspólną zabawę.

Drodzy Uczniowie pamiętajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy wyjedziecie, czy będziecie spędzać ferie w domu. Pamiętajcie o ograniczeniach związanych z pandemią COVID-19 i o podstawowych zasadach, które mogą uchronić nas przed zakażeniem, czyli o częstym myciu rąk, maseczkach, dystansie, dezynfekcji, unikaniu skupisk ludzi. Nie przesadzajcie z ilością czasu spędzanego przed komputerem czy ze smartfonem. Wszystko jest dla ludzi, ale w nadmiarze szkodzi.

Pozdrawiamy, Kasia i Magda, pedagog i psycholog SP4