Kadra

 

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PŁOŃSKU

mgr Marzanna Szacherska
dyrektor szkoły, język rosyjski, język polski, doradztwo zawodowe, rewalidacja, zkk.
mgr Alicja Kwiatkowska
wicedyrektor, język francuski, język rosyjski
mgr Stanisław Urban
wicedyrektor, doradztwo zawodowe, świetlica

L. p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1

Antoszkiewicz Ewa

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia

2

Charzyńska Beata

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja

3

Chylińska Katarzyna

Pedagog szkolny, pedagog specjalny

4

Cieplak Joanna

Edukacja wczesnoszkolna

5

Długoszewski Jacek                         

Wychowanie fizyczne

6

Duda Anna

Przyroda, biologia, chemia, nauczyciel wspomagający

7

Filipecka Hanna

Wychowanie fizyczne, nauczyciel wspomagający

8

Gębarowski Roman

Historia

9

Gołaszewska Grażyna

Edukacja wczesnoszkolna

10

Górnicka Barbra

Język polski

11

Górska Joanna

Nauczyciel świetlicy

12

Grzelak Ludmiła

Nauczyciel biblioteki

13

Jankowska Krystyna

Matematyka

14

Jankowska Małgorzata

Nauczyciel świetlicy, gimnastyka korekcyjna

15

Jasińska Agnieszka

Religia

16

Jóźwiak Mariola

Edukacja wczesnoszkolna

17

Jóźwiak Marzena

Biologia, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel wspomagający, rewalidacja

18

Junczak Justyna

Język angielski

19

Kamińska Joanna

Wychowanie fizyczne

20

Kamińska Kazimiera

Edukacja wczesnoszkolna, ZKK

21

Kantor Agnieszka

Język angielski

22

Karabin Natalia

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja

23

Kil Julita

Matematyka, fizyka

24

Kopecka-Żelasko Iwona

Język polski, język rosyjski

25

Kraszewska-Kesling Anna

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja

26

Kucicka Anna

Matematyka

27

Kwiatkowska Alicja

Wicedyrektor, nauczycie świetlicy, język francuski, język rosyjski

28

Makowska Krystyna

Nauczyciel biblioteki

29

Matusiak Aneta

Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

30

Mikołajczyk-Kłapeć Agnieszka

Język angielski

31

Najechalska Jolanta

Fizyka

32

Niewiadomska Alicja

Wychowanie przedszkolne, logopedia

33

Paczkowska Lidia

Nauczyciel wspomagający, język niemiecki

34

Paćkowska Elżbieta

Religia

35

Pawlak Emilia

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja, pedagog specjalny

36

Pepławska Dorota

Edukacja wczesnoszkolna, TUS

37

Piątkowska Monika

Edukacja wczesnoszkolna

38

Płonka Joanna

Psycholog, nauczyciel wspomagający

39

Pokorska Paulina

Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

40

Przyborowska Dorota

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia

41

Przybyszewska Elżbieta

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia

42

Raćkowska Agata

Język polski, rewalidacja

43

Raćkowski Andrzej

Informatyka, technika

44

Rogowska Kinga

Historia, edukacja dla bezpieczeństwa, nauczyciel świetlicy

45

Rosiak Ewa

Geografia, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel świetlicy

46

Rudnik Wanda

Język polski

47

Strzegowska Milena

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja

48

Szacherska Marzanna

Dyrektor, język rosyjski

49

Szczytniewska Monika

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja

50

Urban Stanisław

Wicedyrektor, nauczyciel świetlicy, doradztwo zawodowe

51

Wasilczenko Bogumiła

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja

52

Wierzejska Iga

Plastyka, muzyka

53

Wiśniewska Monika

Nauczyciel wspomagający, język niemiecki, język rosyjski

54

Wiśniewski Piotr

Informatyka, rewalidacja

55

Wiśniewski Zbigniew

Wychowanie fizyczne

56

Zagórska Justyna

Integracja sensoryczna

57

Zasońska Katarzyna

Nauczyciel wspomagający, rewalidacja, logopedia

58

Zawadzka-Wiktorowicz Monika

Nauczyciel biblioteki