Kadra

NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W PŁOŃSKU


mgr Marzena Jóźwiak

dyrektor szkoły, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Alicja Kwiatkowska

wicedyrektor, język francuski, język rosyjski
mgr Kinga Rogowska wicedyrektor, historia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Antoszkiewicz edukacja wczesnoszkolna
mgr Joanna Cieplak edukacja wczesnoszkolna, plastyka
mgr Anna Gębarowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Paulina Pokorska nauczyciel wspomagający

mgr Jacek Długoszewski

wychowanie fizyczne
mgr Bogumiła Dołkowska nauczyciel bibliotekarz

mgr Anna Duda

biologia, przyroda, chemia

mgr ks. Wojciech Ciemerych

religia

mgr Hanna Filipecka

wychowanie fizyczne

mgr Sławomir Fryszkiewicz

język angielski

mgr Roman Gębarowski

historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Charzyńska

nauczyciel wspomagający

mgr Grażyna Gołaszewska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Górnicka

język polski

mgr Anna Grąbczewska

pedagog szkolny, doradca zawodowy
mgr Ludmiła Grzelak  nauczyciel bibliotekarz
mgr Bogumiła Dołkowska nauczyciel bibliotekarz

mgr Danuta Idzikowska

nauczyciel świetlicy
mgr Agnieszka Jabłońska zajęcia socjoterapeutyczne
Dominika Franczak nauczyciel wspomagający 
mgr Barbara Jamrozik nauczyciel świetlicy
mgr Krystyna Jankowska matematyka
mgr Gabriela Jarczewska chemia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Natalia Karabin  nauczyciel wspomagający 
mgr Mariola Jóźwiak edukacja wczesnoszkolna
mgr Justyna Junczak język angielski
mgr Mateusz Kacprowski matematyka
mgr Joanna Kamińska wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Kantor język angielski
mgr Julita Kil fizyka, matematyka
mgr Iwona Kopecka-Żelasko język rosyjski, język polski
mgr Mariola Kornatowska wychowanie przedszkolne
mgr Jadwiga Łuniewska matematyka
mgr Krystyna Makowska nauczyciel biblioteki
mgr Zofia Marek religia
Jolanta Michalak edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Mikołajczyk- Kłapeć język angielski
mgr Alina Osińska język polski
mgr Lidia Paczkowska język niemiecki, nauczyciel wspomagający
mgr Elżbieta Paćkowska religia
mgr Monika Piątkowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Przyborowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Agata Raćkowska język polski, nauczyciel wspomagający
mgr Andrzej Raćkowski informatyka, technika
mgr Agnieszka Możdżonek nauczyciel świetlicy
mgr Milena Pachla chemia
mgr Ewa Rosiak geografia, wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Słupska wychowanie fizyczne
mgr Ewa Wierzbicka język polski
mgr Iga Wierzejska muzyka, plastyka
mgr Monika Wiśniewska język niemiecki, język rosyjski, nauczyciel świetlicy
mgr Piotr Wiśniewski informatyka
mgr Zbigniew Wiśniewski wychowanie fizyczne
mgr Dorota Pepławska edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Zasońska nauczyciel wspomagający