Projekty unijne

Projekt unijny z gimnastyki korekcyjnej ”Zadbaj o kręgosłup!”

W ramach projektu unijnego z gimnastyki korekcyjnej: ”Zbadaj o kręgosłup! Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu płońskiego” w dniu 27.05.2022r. odbyło się spotkanie rodziców i uczniów biorących udział w wyżej wymienionym projekcie  z p. dr Haliną Baćmagą specjalistką II stopnia neurologii oraz specjalistą II stopnia rehabilitacji. Nasi uczniowie mieli wykonywane badania okresowe, rodzice brali udział w indywidualnych konsultacjach. Pani doktor pokazywała rodzicom i dzieciom ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu.

W dniu 31.05.2022r. zakończyliśmy udział w projekcie unijnym z gimnastyki korekcyjnej: ”Zbadaj o kręgosłup! Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu powiatu płońskiego”. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za wytrwałość oraz systematyczne uczestnictwo w zajęciach.

W ramach projektu unijnego z gimnastyki korekcyjnej: ”Zadbaj o kręgosłup! Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych z terenu powiatu płońskiego” w dniu 24.03.2022r. odbyło się spotkanie rodziców i uczniów biorących udział w/w projekcie z p. dr Haliną Baćmagą specjalistką II stopnia neurologii oraz specjalistę II stopnia rehabilitacji. Nasi rodzice i uczniowie brali udział w prelekcji poświęconej wadom postawy – w szczególności skoliozie, wypełniali również ankiety poświęcone tej tematyce. Po części teoretycznej przeszliśmy do salki gimnastycznej na ćwiczenia praktyczne. Pan rehabilitant towarzyszący p. doktor pokazywał rodzicom i dzieciom ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu.

W ramach projektu unijnego z gimnastyki korekcyjnej: ”Zadbaj o kręgosłup! Badania diagnostyczne w kierunku schorzeń kręgosłupa dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych z terenu powiatu płońskiego” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku nasi uczniowie chętnie ćwiczą oraz uczestniczą w zajęciach.

 

Projekty unijne 2019/2020

„Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”