Kategoria: Ogłoszenia

Lato w mieście 2020 :)

Czytaj więcej

Rekrutacja 2020/2021

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji dokonano przydziału uczniów do oddziału „0” i klas I w roku szkolnym 2020/2021.

Lista dzieci przyjętych do oddziału „0” – wychowawca Mariola Kornatowska

 1. Federczyk Julia
 2. Dobrzyńska Maja
 3. Galinatys Zuzanna Magdalena
 4. Garlej Lena
 5. Graczyk Zofia
 6. Kaźmierkiewicz Filip
 7. Kowalski Oliwier
 8. Ksybek Michał
 9. Kussy Marcel
 10. Mańczyk Oliwia
 11. Mazilkin Yauheni
 12. Mazur Alan
 13. Nguyen Quoc Huy
 14. Olszewska Amelia
 15. Olszewska Emilia
 16. Rębińska Amelia
 17. Szmytkowski Oskar
 18. Tirpitz Igor
 19. Wasilewska Maja
 20. Wiśniewski Bartosz
 21. Zielińska Zuzanna
 22. Zubrycki Lucas

W przypadku zgłoszenia w późniejszym terminie dzieci 6 letnich dzieci 5 letnie nie będą przyjęte.

Klasa I A – wychowawca Anna Gębarowska

 1. Bieńkowski Adam
 2. Burzyńska Daria
 3. Czarnecki Gabriel
 4. Falęcki Nikodem
 5. Januszewski Ma...
Czytaj więcej

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Czytaj więcej

Rekrutacja 2020-2021

Czytaj więcej

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2019 rok

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2019 rok

05 maja 2020r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku. sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku: https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/24551

Czytaj więcej