Rozstrzygnięcie konkursu ,,Bądź Eko”

2 czerwca 2023 r. przedstawiciele klas piątych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności w konkursie ,,Bądź Eko”

Głównym  celem konkursu jest kształtowanie postaw ekologicznych uczniów poprzez tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu. Test składający się z 20 pytań o różnym stopniu trudności dotyczył form ochrony przyrody w naszym powiecie, pomników przyrody, źródeł zanieczyszczeń powietrza i wody, oraz zasad prawidłowej segregacji odpadów.

Bezkonkurencyjny był Mateusz Zacieski z klasy 5b. Zdobywając 19 punktów zajął 1 miejsce. Poziom konkursu był bardzo wyrównany i aż dla trzech zawodników musieliśmy przeprowadzić dogrywkę...

Czytaj więcej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W III EDYCJI KONKURSU INFORMATYCZNEGO „KODUJEMY W SCRATCH”

 

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU INFORMATYCZNEGO „KODUJEMY W SCRATCH” 

 

Czytaj więcej

Szkolny Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas I-VI – „Moja rodzina na sportowo”

Czytaj więcej

Kolonie letnie 2023 w Goszczycach Średnich organizowane przez Miasto Płońsk, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku oraz Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy.

Szczegóły dotyczące kolonii znajdują się na grafice.
WAŻNE❗️
📌Karty kolonijne można pobierać u pedagoga szkolnego p. Katarzyny Chylińskiej, codziennie od dnia 8 maja (gabinet w dużym budynku szkoły, od godz. 9.00, w piątek od godz.8.00), następnie wypełnione należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2023 r.
📌Terminy kolonii :
1 turnus : 10.07. – 16.07.2023
2 turnus : 24.07. – 30.07.2023
3 turnus : 07.08. – 13.08.2023
4 turnus : 16.08. – 22.08.2023
📌Całkowity koszt 1 turnusu wynosi 650 zł / dziecko / 7 dni.
Decyzję o zwolnieniu uczestnika z opłaty podejmuje MOPS na podstawie kryterium dochodowego wg obowiązujących przepisów prawa.
Opłatę należy dokonać przelewem na wskazane konto lub gotówką w kasie MCSiR w nieprzekraczalnym terminie do 3...
Czytaj więcej

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r., to obok Narodowego Święta Niepodległości jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu w 1791 roku Sejm Wielki na Zamku Królewskim w Warszawie, uchwalił jedną z pierwszych na świecie, nowoczesną ustawę zasadniczą. Konstytucja majowa uznawana za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii, przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm. Choć obowiązywała tylko przez rok, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i państwowości, symbolem wielkich dokonań politycznych i dziedzictwem dla przyszłych pokoleń Polaków. 

W tegoroc...

Czytaj więcej