Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga roku 1978 kiedy to dnia 1 września rozpoczęła swą działalność Szkoła Podstawowa nr 4. Wówczas placówka nosiła imię Kornela Makuszyńskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Henryk Zienkiewicz.

Od 1 września 1999 roku rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 1. Jego pierwszym dyrektorem był Pan Roman Gębarowski, który pełnił swoją funkcję przez 14 lat. Przez kolejne dwa lata placówką kierowała Pani Iwona Zdunek, a następnie Pani Marzena Jóźwiak.

W październiku 2003 roku patronem szkoły został Wielki Polak Papież Jan Paweł II, który jest naszym przewodnikiem i wzorem do naśladowania.

Od 1 września 2017 roku znów jesteśmy Szkołą Podstawową nr 4 z oddziałami wygasającego gimnazjum. Dyrektorem szkoły jest Pani Marzanna  Szacherska.

Szkoła Podstawowa nr 4 to szkoła przyjazna i bezpieczna, zapewniająca wszechstronny rozwój uczniów oraz sprzyjająca twórczemu myśleniu i działaniu. Placówka posiada nowoczesną bazę materialną do prowadzenia swojej statutowej działalności.

Do dyspozycji uczniów szkoła wykorzystuje 15 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe, 2 językowe i nowoczesną pracownię chemiczno-fizyczną. Każda sala lekcyjna posiada komputer z dostępem do Internetu. Pozwala to na korzystanie z szeroko pojętej technologii informacyjnej. Pracownie są wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W ramach wyposażenia w sprzęt multimedialny, audiowizualny i techniczny szkoła dysponuje odtwarzaczami DVD, tablicami interaktywnymi, projektorami multimedialnymi, kamerkami internetowymi, magnetofonami, zestawami do nauki języków obcych, sprzętem nagłaśniającym, radiowęzłem oraz Wi-Fi. Sprzęt ten stanowi cenną pomoc dydaktyczną w organizowaniu procesu kształcenia i wychowania uczniów.

W szkole funkcjonuje również świetlica szkolna umożliwiająca uczniom bezpieczne spędzenie czasu przed lekcjami i po lekcjach oraz kuchnia i stołówka, zapewniając wszystkim chętnym uczniom ciepły posiłek.

Placówka dysponuje salą gimnastyczną (duża i mała), kompleksem boisk sportowych do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej „Orlik”, siłownią do ćwiczeń oraz sprzętem sportowym.

Posiadamy także bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną, która zapewnia uczniom dostęp do lektur szkolnych i innych książek.