Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023 r.

  2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.

  3. Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2024 r.

  4. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marzec – 2 kwietnia 2024 r.

  5. Egzamin ósmoklasisty: Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji
    Egzaminacyjnej

  6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024 r.

  7. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.