Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2021 r.

 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.

 3. Ferie zimowe: 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.

 5. Egzamin ósmoklasisty: 24 – 26 maja 2022 r. (wt., śr., czw.)

 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.

 7. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 12 listopada 2021 r. (piątek)

 • 7 stycznia 2022 r. (piątek)

 • 29 kwietnia 2022 r. (piątek)

 • 2 maja 2022 r. (poniedziałek)

 • 17 czerwca 2022 r. (piątek)

 1. Terminy wystawienia ocen (koniec I półrocza – 31 stycznia):

 • wystawienie przewidywanych ocen za I półrocze – 21 grudnia 2021

 • wystawienie ocen śródrocznych – 25 stycznia 2022 r.

 • wystawienie przewidywanych ocen rocznych – 2 czerwca 2022 r.

 • wystawienie ocen rocznych – 15 czerwca 2022 r.

 1. Terminy posiedzeń RP:

 • 15 września 2021 r.

 • klasyfikacyjne posiedzenie RP za I półrocze – 27 stycznia 2022 r.

 • podsumowujące posiedzenie RP za I półrocze – 15 lutego 2022 r.

 • klasyfikacyjne posiedzenie RP koniec roku – 20 czerwca 2022 r.

 • podsumowujące posiedzenie RP koniec roku – 30 czerwca 2022 r.

 1. Terminy zebrań z rodzicami –

klasy 0 – III o godz. 17.30,

klasy IV – VIII o godz. 16.30

 • 22 września ( wybór Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli do Szkolnej Rady Rodziców)

 • 20 października

 • 24 listopada

 • 5 stycznia

 • 17 lutego

 • 23 marca

 • 27 kwietnia

 • 18 maja

 • 8 czerwca (konsultacje indywidualne)