Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2020 r. 

 2. Dzień patrona (Dzień wolny od zajęć dydaktycznych)  16 października 2020 r. 

 3. Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020 r. 

 4. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  4 i 5 stycznia 2021 r. 

 5. Ferie zimowe – 18 – 31 stycznia 2021 r. 

 6. Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r. 

 7. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  30 kwietnia 2021 r. 

 8. Egzamin ósmoklasisty – 25-27 maja 2021 r. 

 9. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 4 czerwca 2021 r. 

 10. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach – 25 czerwca 2021 r. 

 11. Ferie letnie – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.