Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 r.

 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.

 3. Ferie zimowe: 13 – 26 lutego 2023 r.

 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023 r.

 5. Egzamin ósmoklasisty: 23 – 25 maja 2023 r. (wt., śr., czw.)

 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023 r.

 7. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31 października 2022 r. (poniedziałek)

 • 2 maja 2023 r. (wtorek)

 • 4-5 maja 2023 (czwartek – piątek)

 • 9 czerwca 2022 r. (piątek)

 

 

 1. Terminy wystawienia ocen (koniec I półrocza – 31 stycznia):

 • wystawienie przewidywanych ocen za I półrocze – 21 grudnia 2021

 • wystawienie ocen śródrocznych – 25 stycznia 2022 r.

 • wystawienie przewidywanych ocen rocznych – 2 czerwca 2022 r.

 • wystawienie ocen rocznych – 15 czerwca 2022 r.

 1. Terminy posiedzeń RP:

 • 7 września 2022 r.

 • klasyfikacyjne posiedzenie RP za I półrocze – 27 stycznia 2022 r.

 • podsumowujące posiedzenie RP za I półrocze – 15 lutego 2022 r.

 • klasyfikacyjne posiedzenie RP koniec roku – 20 czerwca 2022 r.

 • podsumowujące posiedzenie RP koniec roku – 30 czerwca 2022 r.

 1. Terminy zebrań z rodzicami –

klasy 0 – III o godz. 17.30,

klasy IV – VIII o godz. 16.30

 • 7 września ( wybór Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli do Szkolnej Rady Rodziców)

 • 20 października

 • 24 listopada

 • 5 stycznia

 • 17 lutego

 • 23 marca

 • 27 kwietnia

 • 18 maja

 • 8 czerwca (konsultacje indywidualne)