Rodzice

Skład szkolnej Rady Rodziców:

Przewodniczący – Dariusz Białołęcki

Z-ca przewodniczącego – Izabela Bogdańska

Sekretarz – Małgorzata Jatkowska 

Skarbnik – Bogusława Makowska

 

 Numer konta dla wpłat na Szkolną Radę Rodziców: 56 8230 0007 0000 2280 2018 0001