Rekrutacja 2020-2021

Czytaj więcej

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2019 rok

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2019 rok

05 maja 2020r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku. sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku: https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/24551

Czytaj więcej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Czytaj więcej

229. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W tym roku świętujemy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Jest to jedna z najstarszych ustaw zasadniczych na świecie. Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętnia powstanie pierwszej konstytucji regulującej ustrój Rzeczypospolitej. Zostało ustanowione już w 1919 roku, gdy Polska po 123 letniej niewoli walczyła o swoją niepodległość. Wcześniej, w okresie zaborów świętowanie rocznic uchwalenia tej konstytucji było zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto byli surowo karani przez wrogie Polakom władze. W dniu 29 kwietnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której majowe święto zostało uznane za narodowe...

Czytaj więcej

Moda patriotyczna

Moda patriotyczna

Z okazji świąt narodowych, przypadających na pierwsze dni maja, uczniowie klasy I c zaprezentowali pokaz mody patriotycznej. Na tę okoliczność skomponowali oryginalne stroje w barwach biało-czerwonych. Na szczególną uwagę zasługuje kreatywność ubiorów, za które szczególne podziękowania należą się rodzicom.🌺
red. Dorota Pepławska

Czytaj więcej