Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

Czytaj więcej

Szkoła do hymnu 2020 – odśpiewaj hymn narodowy we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11

„Już po raz kolejny zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku będzie to wtorek, 10 listopada. W ten sposób chcemy włączyć społeczności szkolne we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy. 

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy, aby uczniowie i nauczyciele, którzy będą tego dnia w szkole, zaśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” w danej klasie lub grupie. Pozostałe osoby, które uczą się na odległość, zachęcamy do połączenia się za pomocą komunikatorów i zaśpiewania hymnu w formie on-line.”

Źródło: https://www.gov...
Czytaj więcej

W naszej szkole trwa kampania informacyjna, dotycząca gospodarowania produktami spożywczymi.

W naszej szkole trwa kampania informacyjna, dotycząca gospodarowania produktami spożywczymi.

Klasy IIB i IIC wsparły lokalną inicjatywę – Jadłodzielnię, funkcjonującą przy ul. Ks. R. Jaworskiego 3.

Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom za wsparcie tak szlachetnej akcji.

Dzielmy się jedzeniem, nie marnujmy żywności!

Pamiętajmy – DOBRO WRACA.

Czytaj więcej

Jesteśmy beneficjentem projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Jesteśmy beneficjentem projektu Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III – udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej.
W ramach tego projektu otrzymaliśmy 15 000 zł na zakup książek w tym 12 000 zł to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000 zł to wkład organu prowadzącego.
Nowe książki zostały zakupione do obu bibliotek.
– Biblioteka w SP nr 4 Budynek A, ul. Ks. R. Jaworskiego 25 otrzymała 545 woluminów na kwotę 10 000 zł.
– Biblioteka w SP nr 4 Budynek B, ul Grunwaldzka 67 B otrzymała 338 woluminów na kwotę 5 000 zł.
Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
W październiku poprosiliśmy rodziców o przesłanie na maila biblioteki szkolnej wykazu książek, które chcieliby znaleźć w naszym księgoz...
Czytaj więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II informuje:

Czytaj więcej