W naszej szkole trwa kampania informacyjna, dotycząca gospodarowania produktami spożywczymi.

W naszej szkole trwa kampania informacyjna, dotycząca gospodarowania produktami spożywczymi.

Klasy IIB i IIC wsparły lokalną inicjatywę – Jadłodzielnię, funkcjonującą przy ul. Ks. R. Jaworskiego 3.

Serdecznie dziękujemy uczniom i rodzicom za wsparcie tak szlachetnej akcji.

Dzielmy się jedzeniem, nie marnujmy żywności!

Pamiętajmy – DOBRO WRACA.