Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru szkoły.

BÓG – HONOR – OJCZYZNA – NAUKA
1 września 2021 roku był dla całej społeczności SP nr 4 im. Papieża Jana Pawła II dniem szczególnie ważnym.
Świętowaliśmy uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru szkoły.
Uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej w Kościele św. M. M. Kolbe, podczas której poświęcony został nowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.
Po mszy, celebrowanej przez proboszcza parafii – ks. Zbigniewa Sajewskiego, nastąpiła dalsza część uroczystości. W przekazaniu sztandaru szkoły uczestniczyły delegacje uczniów, rodziców i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście :
Burmistrz Miasta Płońsk – Pan Andrzej Pietrasik,
Pani Teresa Kozera – Wiceburmistrz Płońska, Przewodniczący Rady Miasta – Pan Henryk Zienkiewicz, zastępca dyrektora delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie – Pani Jolanta Jasińska, proboszcz parafii św. M. M. Kolbe – ks. Zbigniew Sajewski,
Starszy wizytator Kuratorium Oświaty – Pan Józef Szypulski oraz Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Dariusz Białołęcki.
W pamięci wszystkich nas pozostaną piękne i wzruszające słowa honorowych gości, podniosła atmosfera uroczystości a nade wszystko radość z posiadania
NOWEGO SZTANDARU – SYMBOLU MAŁEJ OJCZYZNY, JAKĄ JEST SZKOŁA I JEJ NAJBLIŻSZE OTOCZENIE