Otwarcie pracowni informatycznej

W piątek 29 listopada mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole wyjątkowych gości. Tego dnia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik w towarzystwie burmistrza Andrzeja Pietrasika dokonali oficjalnego otwarcia nowej pracowni informatycznej, która została zakupiona na mocy umowy podpisanej 12 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie na dofinansowanie projektu „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach modernizacji pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku”. Zadanie to było współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.
Zadanie obejmowało m.in. zakup 15 komputerów stacjonarnych, serwera, laptopa, krzeseł i biurek. Całkowita wartość projektu wyniosła 104 537, 10 zł, z czego 49 tys. zł to dofinansowanie od samorządu województwa mazowieckiego.
Dzięki temu działaniu szkoła pozyskała doskonale wyposażoną nowoczesną pracownię informatyczną, która umożliwi uczniom rozwijanie umiejętności i zainteresowań informatycznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.