Konkurs recytatorski „Mój ulubiony wiersz”

REGULAMIN

Konkursu recytatorskiego „Mój ulubiony wiersz”

ORGANIZATOR KONKURSU:

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

CELE KONKURSU:

  1. Popularyzacja literatury pięknej.
  2. Dbałość o kulturę żywego słowa.
  3. Poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literackich.

ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII
  2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przedstawić jeden, dowolny wiersz.
  3. Zgłoszenie udziału w konkursie powinno zawierać:

– podstawowe informacje o uczniu (imię, nazwisko, klasa)

– informacje o repertuarze (autor i tytuł wiersza)

– plik video z nagraną prezentacją konkursową (wierszem) nie dłuższą niż 2 minuty

  1. Zgłoszenie należy przesłać e – mailem do 29 listopada 2020 roku na adres: biblioteka.szkolna@wp.pl

PRZEBIEG KONKURSU:

  1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury.
  2. W swojej ocenie jury będzie kierować się następującymi kryteriami:

– walory artystyczne prezentowanego tekstu,

– interpretacja – dykcja – ogólny wyraz artystyczny

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2020 roku, a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły www.sp4plonsk.pl i szkolnym facebooku.

Serdecznie zapraszamy.

Pobierz oświadczenie >>>