DOMOWI DETEKTYWI

23 stycznia odbyły się w naszej szkole zajęcia z udziałem rodziców, podsumowujące trwający od października do grudnia program profilaktyczny pn. „Domowi detektywi”. Uczniowie z klasy IV a zaprezentowali swoim rodzicom samodzielnie wykonane zadania, będące podsumowaniem projektu. Głównym założeniem programu profilaktycznego jest opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol.