ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE PROWADZONE PRZEZ SP4 W TERMINIE OD 5 DO 9 LIPCA