WYNIKI- PROJEKT MATEMATYCZNY „LEPSZA SZKOŁA”

W ramach projektu „Lepsza Szkoła” klasy piąte przystąpiły do sprawdzianu diagnostycznego z matematyki po I półroczu. W badaniu uczestniczyło 127 460 uczniów z 3605 szkół z całej Polski. Uczniowie klas piątych w naszej szkole osiągnęli bardzo dobre wyniki. Rozkład średnich wyników szkół określa się w skali staninowej (od 1- najniższy do 9- najwyższy). Nasza szkoła uplasowała się w staninie 8 określanym jako bardzo wysoki. Oznacza to, że niższy wynik od naszej szkoły uzyskało blisko 92% szkół. W każdym obszarze umiejętności szkoła uzyskała wyższy wynik niż średni wynik w województwie mazowieckim i w całej Polsce. Klasa V C (zamieszczona fotografia) uzyskała najwyższy wynik w szkole oraz znalazła się w gronie 1% najlepszych klas V w Polsce. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników uczniom, rodzicom i nauczycielom uczącym matematyki. Życzymy dalszych sukcesów!!!