W dniu 21 marca odbył się szkolny konkurs: „MATEMATYKA W FIZYCE, CZY FIZYKA W MATEMATYCE”