Uczniowie podczas zajęć z astronomii realizowanych w ramach projektu ” Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”.