Uczestnicy projektu unijnego podczas zajęć

Na przełomie grudnia i stycznia nasze pracownie szkolne wzbogaciły się o wiele nowych sprzętów i pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione dzięki udziałowi w projekcie „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”.

Otrzymaliśmy całkowicie wyposażoną, nowoczesną pracownię językową, wyposażenie pracowni mechatronicznej oraz informatycznej. W szkole pojawiły się nowe tablice interaktywne, projektory multimedialne, programy edukacyjne, mapy, plansze, gry dydaktyczne oraz wiele innych pomocy, dzięki którym zajęcia pozalekcyjne staną się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.