TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

W dniach 12-16.09.2022 r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja informacyjno-edukacyjnej pn. Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.

W przedmiocie promocji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych wykonaliśmy ścienną gazetkę informacyjno-edukacyjną dotyczącą najczęściej występujących u ludzi chorób zakaźnych. Treści o powyższej tematyce wyświetlaliśmy również na ekranie Wirtualnej Gazetki Szkolnej.

Wychowawcy klas 0-VIII przeprowadzili z uczniami zajęcia w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych z wykorzystaniem ulotek informacyjnych, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, instrukcji mycia rąk. Uczniowie klas 0-3 wykonali prace plastyczne przedstawiające sposoby ochrony przed chorobami zakaźnymi.

W ramach akcji uczniowie klas 6 ABC w dniu 16.09.2022 r. wzięli udział w prelekcji z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku Panią Anną Ozimkiewicz na temat dróg zakażenia, objawów i sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym, w tym  szczepień ochronnych

Udział w przedsięwzięciu był doskonałą okazją do przeprowadzenia lokalnej kampanii propagującej korzyści dotyczące profilaktyki zdrowotnej i efektów wczesnego zapobiegania chorobom zakaźnym.

Marzena Jóźwiak