Socjalne stypendium szkolne – informacja

Informujemy, że do dnia 15 września 2021 roku można pobierać i składać wnioski o socjalne stypendium szkolne. Jest to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet i wiele innych. Trzeba pamiętać o udokumentowaniu wydatków.
Kryterium dochodowe do stypendium szkolnego wynosi obecnie (do 31 grudnia 2021) 528 zł dla osoby w rodzinie, a ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.
Wnioski wydaje i przyjmuje pedagog szkolny, pani Katarzyna Chylińska we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00-12.00 w głównym budynku szkoły, gabinet nr 102 na pierwszym piętrze.