PRZYDZIAŁ KLAS DO SAL LEKCYJNYCH NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

WYCHOWAWCY

4A – p. Górnicka Barbara – sala nr 5 – p. Fryszkiewicz Sławomir

4B – p. Jóźwiak Marzena – sala nr 14 – p. Jacek Długoszewski

4C – p. Paczkowska Lidia – sala nr 13 – p. Kucicka Anna

5A – p. Gębarowski Roman sala nr 23 – p. Wiśniewski Zbigniew

6A – p. Kamińska Joanna – sala nr 20 – p. Jankowska Krystyna

6B – p. Wierzejska Iga – sala nr 24

6C – p. Osińska Alina – sala nr 6

6D – p. Wiśniewski Piotr – sala nr 22 – p. Wiśniewska Monika

6E – p. Raćkowska Agata – sala nr 21 – p. Raćkowski Andrzej

7A – p. Filipecka Hanna – sala nr 15 – p. Jarczewska Gabriela

7B – p. Kopecka – Żelasko Iwona – sala nr 4 – p. Grzelak Ludmiła

7C – p. Rosiak Ewa – sala nr 3

8A – p. Kil Julita – sala nr 18 – p. Grąbczewska Anna

8B – p. Mikołajczyk – Kłapeć Agnieszka – sala nr 19 – p. Słupska Małgorzata

8C – p. Duda Anna – sala nr 9 – p. Marek Zofia