„POTYCZKI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE” – szkolny konkurs drużynowy dla klas 6

Dnia 24.05.2024 r. odbył się szkolny konkurs drużynowy dla klas 6 pod hasłem „Potyczki matematyczno-przyrodnicze”. Głównym celem konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych uczniów.

W konkursie wzięły udział 4-osobowe drużyny uczniów klas 6 ABC. Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy składający się z 16 zadań zamkniętych z zakresu matematyki, biologii i geografii  o różnym stopniu trudności. Prawidłowy przebieg konkursu nadzorowała Komisja w składzie: Marzena Jóźwiak, Krystyna Jankowska, Ewa Rosiak.

Uczniowie zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom wiedzy z zakresu przedmiotów konkursowych.

Wyniki konkursu:

I miejsce – drużyna klasy 6C w składzie Bartłomiej Biegaleski, Karol Kozera, Maria Ślubowska, Alicja Wieczorek

II miejsce – drużyna klasy 6B w składzie Amelia Rajca, Dominika Turowiecka, Mateusz Zacieski, Mikołaj Krajewski

III miejsce – drużyna klasy 6A w składzie Dominik Chrobociński, Szymon Kuźniewski, Franciszek Raćkowski, Zuzanna Trzcińska

Dyplomy i nagrody dla zwycięskich drużyn w obecności społeczności szkolnej uroczyście wręczył wicedyrektor szkoły Pan Stanisław Urban.

Konkurs dostarczył wszystkim uczestnikom rozrywki umysłowej, a najlepszej drużynie wiele satysfakcji.

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

Organizatorzy konkursu:

Marzena Jóźwiak, Krystyna Jankowska, Ewa Rosiak