Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Posiedzenie Rady Pedagogicznej dotyczącej roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00.