Podsumowanie realizacji autorskiego projektu edukacyjnego „Zmyślne zmysły”