Narodowe Czytanie 2020

5 września w Poświętnem w oficynie przy Sienkiewiczówce odbyła się kolejna już edycja Narodowego Czytania. W tym roku miłośnicy literatury czytali fragmenty „ Balladyny” Juliusza Słowackiego. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Pani wicedyrektor Alicja Kwiatkowska, Wiktoria Augustyniak z klasy VIII a, j Michał Piotrowski z klasy VI d, Błażej Bąk z klasy VI d, Kacper Kazimierczak z klasy VI c. Zespół przedstawił wspaniałą interpretację fragmentu IV aktu „Balladyny”. Nad stroną artystyczną czuwały Panie: Barbara Górnicka i Iwona Kopecka- Żelasko.
Ogłoszono również konkurs na najciekawszą stylizację inspirowaną bohaterami „ Balladyny” o Nagrodę Publiczności. Jedną nagród zdobyła Wiktoria Augustyniak.
Narodowe Czytanie „ Balladyny” otwierało Płońskie Spotkania z Historią. Uczestnicy spotkania wysłuchali laudacji Pana Jacka Malickiego „ Nie pozwolę, aby historia o nich zaginęła”. Następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Zofii Malickiej, która w latach 1941- 1944 podczas okupacji hitlerowskiej prowadziła tajne nauczanie dzieci z Poświętnego i okolic.
Odbyła się również promocja książki Anny Malickiej pt. „ Historia rodziny przez dom pisana”.
red. Iwona Kopecka-Żelasko