Konferencja „Teraz języki obce”

W dniu 23 listopada w naszej szkole odbyła się konferencja „Teraz języki obce”. Prelegentem była pani Renata Kreft, nauczyciel konsultant w zakresie edukacji językowej oraz kształcenia zawodowego z MSCDN w Ciechanowie. W konferencji wzięli udział nauczyciele języków obcych ze szkół podstawowych powiatu płońskiego. Prezentację multimedialną dotyczącą nauczanych
w szkole języków obcych przedstawił p. Grzegorz Kawczyński z SP nr 1 („Po pierwsze… lubić”), p. Edyta Dąbrowska z SP nr 3 („Anglojęzyczny świat”) oraz panie: Agnieszka Mikołajczyk -Kłapeć, Milena Strzegowska, Magdalena Bołtuć („Mocni w Językach. Językowy Paszport Czwórki”), reprezentujące naszą szkołę. Uczestnicy konferencji wzięli udział w panelu dyskusyjnym, dotyczącym dobrych praktyk oraz innowacyjności w nauczaniu języka obcego.