Kolonie letnie 2023 w Goszczycach Średnich organizowane przez Miasto Płońsk, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku oraz Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy.

Szczegóły dotyczące kolonii znajdują się na grafice.
WAŻNE❗️
📌Karty kolonijne można pobierać u pedagoga szkolnego p. Katarzyny Chylińskiej, codziennie od dnia 8 maja (gabinet w dużym budynku szkoły, od godz. 9.00, w piątek od godz.8.00), następnie wypełnione należy zwrócić w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2023 r.
📌Terminy kolonii :
1 turnus : 10.07. – 16.07.2023
2 turnus : 24.07. – 30.07.2023
3 turnus : 07.08. – 13.08.2023
4 turnus : 16.08. – 22.08.2023
📌Całkowity koszt 1 turnusu wynosi 650 zł / dziecko / 7 dni.
Decyzję o zwolnieniu uczestnika z opłaty podejmuje MOPS na podstawie kryterium dochodowego wg obowiązujących przepisów prawa.
Opłatę należy dokonać przelewem na wskazane konto lub gotówką w kasie MCSiR w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. Opłata nie podlega zwrotowi!
📌Uczestnikami kolonii mogą być dzieci od 6 roku życia do 13 roku życia z płońskich szkół podstawowych oraz dzieci uchodźców z Ukrainy. Pierwszeństwo uczestnictwa w koloniach mają dzieci objęte pomocą MOPS i Punktu Profilaktyki.
Uczestnikami kolonii nie mogą być: uczniowie z oceną naganą z zachowania, uczniowie obciążeni przewlekłymi chorobami oraz uczniowie, którzy sprawiają poważne trudności wychowawcze lub mają konflikt z prawem.
📌Termin zabrania informacyjnego w sprawie kolonii dla rodziców ustala się na dzień 21.06.2023 godzina 16.30 hala sportowa MCSiR w Płońsku ul. Kopernika 3.
📌Szczegółowych informacji na temat kolonii letnich 2023 w Goszczycach udziela pedagog szkolny.
Zapraszamy