Jesteśmy beneficjentem projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Jesteśmy beneficjentem projektu Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III – udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej.
W ramach tego projektu otrzymaliśmy 15 000 zł na zakup książek w tym 12 000 zł to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000 zł to wkład organu prowadzącego.
Nowe książki zostały zakupione do obu bibliotek.
– Biblioteka w SP nr 4 Budynek A, ul. Ks. R. Jaworskiego 25 otrzymała 545 woluminów na kwotę 10 000 zł.
– Biblioteka w SP nr 4 Budynek B, ul Grunwaldzka 67 B otrzymała 338 woluminów na kwotę 5 000 zł.
Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami.
W październiku poprosiliśmy rodziców o przesłanie na maila biblioteki szkolnej wykazu książek, które chcieliby znaleźć w naszym księgozbiorze.
Uczniowie również składali swoje propozycje. Propozycje uczniów pomogli nam zbierać członkowie Samorządu Uczniowskiego, którym serdecznie dziękujemy.
W oparciu o zgromadzone dane została przygotowana lista książek. Bardzo cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich potrzeb i zainteresowań podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej.
Książki dotarły do bibliotek, a teraz zajmujemy się ich opracowaniem.