Informujemy, że w szkole, w dniu 3 lipca od godziny 9.00 wydawane będą zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty‼️