INFORMACJA!

W związku z przewidywaną falą bardzo dużych upałów w dniach 12.06 – 14.06.2019 r. (środa, czwartek, piątek) będą skrócone jednostki dydaktyczne do 30 minut. Dla uczniów których rodzice nie będą mogli zorganizować opieki swoim dzieciom po zakończonych lekcjach szkoła zapewnia zajęcia w świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 17:00 w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 67 B oraz w godzinach 7:30 – 16:00 w budynku przy ulicy Ks. R. Jaworskiego 25.
W wyżej wymienionych dniach zajęcia lekcyjne będą odbywały się według następującego harmonogramu:
Godzina
lekcyjna Czas trwania zajęć
1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
3. 9:10 – 9:40
4. 9:45 – 10:15 (przerwa obiadowa 15 min.)
5. 10:30 – 11:00 (przerwa obiadowa 15 min.)
6. 11:15 – 11:45 (przerwa obiadowa 15 min.)
7. 12:00 – 12:30
8. 12:35 – 13:05
9. 13:10 – 13:40
10. 13:45 – 14:15

Z poważaniem
Marzena Jóźwiak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4