Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2004 r.

Dnia 2 maja w 1945 r. żołnierze polscy zdobywający Berlin umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na budynku parlamentu – Reichstagu.

Dla uczczenia tego symbolu narodowego powszechne stało się noszenie 2 maja kokardy narodowej. Zwyczaj ten popularyzowali prezydenci Polski: Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, obecnie Andrzej Duda.

Barwy i kształt flagi uchwalił Sejm Ustawodawczy odrodzonej Polski 1 sierpnia 1919roku. W ustawie podano: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.”

Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła Polski, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie:

· Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.

· Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność

Tego samego dnia obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za granicą.