Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II informuje: