Dyplom za udział w projekcie edukacyjnym „eMOCje w GŁOWIE”