Kategoria: Projekty unijne

Uczestnicy projektu unijnego podczas zajęć

Na przełomie grudnia i stycznia nasze pracownie szkolne wzbogaciły się o wiele nowych sprzętów i pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione dzięki udziałowi w projekcie „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”.

Otrzymaliśmy całkowicie wyposażoną, nowoczesną pracownię językową, wyposażenie pracowni mechatronicznej oraz informatycznej. W szkole pojawiły się nowe tablice interaktywne, projektory multimedialne, programy edukacyjne, mapy, plansze, gry dydaktyczne oraz wiele innych pomocy, dzięki którym zajęcia pozalekcyjne staną się dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne.

Czytaj więcej