Kategoria: Projekty unijne

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. : „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

W ramach zajęć będziemy rozwijać kompetencje kluczowe:

– Umiejętność posługiwania się językami obcymi.

– Umiejętności matematyczno- przyrodnicze.

– Umiejętności informacyjno- komunikacyjne ICT.

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach: języka angielskiego, ...

Czytaj więcej

Wizyta uczniów z SP 2 w laboratorium językowym

Czytaj więcej

Zajęcia rozwijające z mechatroniki

 

Zajęcia rozwijające z mechatroniki realizowane w ramach projektu „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”.

 

Czytaj więcej

Ci, którzy sięgali gwiazd

W piątek 29 marca uczniowie klas: IV a, V b, V c, w tym również uczestnicy zajęć rozwijających z
astronomii realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności,
dodajemy pewności”, wzięli udział w wycieczce do Warszawy, podczas której odwiedzili Planetarium W
CNK. Uczniowie obejrzeli film pt. „ Astronauta”, dzięki któremu dowiedzieli się jak trudnym i
wyczerpującym doświadczeniom są poddawani astronauci, zanim wyruszą na wyprawę życia. Poczuli
się jak astronauta, który startuje w kosmos lub unosi się w pobliżu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Dowiedzieli się, jakie niebezpieczeństwa czyhają na ludzi w przestrzeni kosmicznej. Przed filmem odbył
się pokaz na żywo „Mars 3D”.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili także Zamek K...

Czytaj więcej

Uczniowie podczas zajęć z astronomii realizowanych w ramach projektu ” Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”.

Czytaj więcej