Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

 

Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Termin zajęć Sala
Język angielski Agnieszka Kantor Poniedziałek 8.00- 8.45

Wtorek 14.30- 15.15

 

15
Język francuski

(Zajęcia odbywają się w budynku B)

Alicja Kwiatkowska Grupa I :

Poniedziałek 12.45- 13.30

Wtorek 12.45- 13.30

Grupa II:

Wtorek 14.30- 15.15

Czwartek 13.40- 14.25

Grupa III :

Czwartek 14.30- 16.00

 

9

8

 

9

8

 

8

 

Język rosyjski Monika Wiśniewska Wtorek 14.00- 15.30 13

 

Mechatronika Andrzej Raćkowski Środa 13.40- 15.15 21

 

Informatyka Piotr Wiśniewski Czwartek 14.30- 16.05 22

 

Zajęcia matematyczno- przyrodnicze( Zajęcia odbywają się w budynku B) Mariola Jóźwiak

 

 

Monika Piątkowska

Poniedziałek 12.45- 13.30

Czwartek 11.45- 12.30

 

Wtorek 16.10- 16.55

Środa 11.45- 12.30

 

3

9

 

9

3

Chemia Milena Pachla Poniedziałek 15.20- 16.50

 

18,19
Biologia Anna Duda Środa 8.00- 8.45

Piątek 13.40- 14.25

 

9
Ekonomia Krystyna Jankowska Czwartek 13.40- 15.15

 

20
Astronomia Julita Kil Poniedziałek 14.30- 16.00

 

18
Matematyka- zajęcia wyrównawcze

( Zajęcia odbywają się w budynku B)

Mariola Jóźwiak

 

Monika Piątkowska

Wtorek 10.45- 11.30

 

Środa 11.45- 12.30

 

 

8

 

8

Zajęcia dla dzieci ze SPE

(Zajęcia odbywają się w budynku B)

Anna Gębarowska Czwartek 12.45- 13.30 2
Teatr w szkole, szkoła w teatrze Barbara Górnicka

 

Ewa Wierzbicka

Czwartek 14.30- 15.15

 

Poniedziałek 15.15- 16.00

 

5

 

6

 

 

Zajęcia plastyczne Ludmiła Grzelak Środa 13.30- 15.00

Czwartek 14.00- 15.30

 

18

Biblioteka szkolna

Historia Kinga Rogowska Czwartek 8.55- 9.40

Piątek 13.40- 14.25

 

18

5

Interdyscyplinarne zajęcia

z geografii i historii

Roman Gębarowski Czwartek 13.40- 14.25

Piątek 14.30- 15.15

4

4

Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki Anna Grąbczewska Grupa I: 30 grudnia 2019

Grupa II: 2 stycznia 2020

Grupa III: 3 stycznia 2020

9

9

9