Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. : „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

W ramach zajęć będziemy rozwijać kompetencje kluczowe:

– Umiejętność posługiwania się językami obcymi.

– Umiejętności matematyczno- przyrodnicze.

– Umiejętności informacyjno- komunikacyjne ICT.

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach: języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego, mechatroniki, informatyki, chemii, biologii, ekonomii, astronomii, historii, geografii.

Ponadto proponujemy zajęcia plastyczne, teatralne oraz warsztaty z zakresu profilaktyki.

Czekamy na wszystkich chętnych. Rekrutacja trwać będzie w dniach 10- 20 września. Dołącz do nas