W ramach trwającego w szkole Tygodnia Języków Obcych uczestnicy zajęć z języka rosyjskiego realizowanych w ramach projektu” Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności ” wykonali plakaty promujące naukę języków obcych.