232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r., to obok Narodowego Święta Niepodległości jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu w 1791 roku Sejm Wielki na Zamku Królewskim w Warszawie, uchwalił jedną z pierwszych na świecie, nowoczesną ustawę zasadniczą. Konstytucja majowa uznawana za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii, przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm. Choć obowiązywała tylko przez rok, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i państwowości, symbolem wielkich dokonań politycznych i dziedzictwem dla przyszłych pokoleń Polaków. 

W tegorocznych obchodach Narodowego Święta Trzeciego Maja, jak co roku będą uczestniczyli przedstawiciele uczniów i nauczycieli naszej szkoły.