229. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W tym roku świętujemy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Jest to jedna z najstarszych ustaw zasadniczych na świecie. Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętnia powstanie pierwszej konstytucji regulującej ustrój Rzeczypospolitej. Zostało ustanowione już w 1919 roku, gdy Polska po 123 letniej niewoli walczyła o swoją niepodległość. Wcześniej, w okresie zaborów świętowanie rocznic uchwalenia tej konstytucji było zakazane przez wszystkich zaborców. Polacy, którzy odważyli się obchodzić publicznie to święto byli surowo karani przez wrogie Polakom władze. W dniu 29 kwietnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której majowe święto zostało uznane za narodowe. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał do 1946 roku.

Od tego czasu władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania i organizowania jego obchodów. Wszelkie próby manifestowania w tych dniach były tłumione przez milicję. Władze PRL postanowiły dodatkowo znieść to święto poprzez ustawę z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało dopiero w 1990 roku ustawą z 6 kwietnia 1990 r. Pierwsze uroczyste obchody odbyły się na Placu Zamkowym w 1990 roku. Tradycja tych uroczystości trwa nieprzerwanie do obecnych czasów.