Komunikat Dyrektora SP nr 4 w Płońsku w sprawie zdalnego nauczania

W związku z kolejnymi przypadkami zachorowań pracowników na Covid-19 oraz osobami będącymi na kwarantannie, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku informuje, że po uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płońsku oraz organem prowadzącym – Gminą Miastem Płońsk, w dniach 19 – 30 października 2020r. szkoła będzie pracowała w trybie zdalnym. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny na bieżąco.

Czytaj więcej

16 października społeczność naszej szkoły obchodzi „Dzień Patrona” – Papieża Jana Pawła II

16 października społeczność naszej szkoły obchodzi „Dzień Patrona” – Papieża Jana Pawła II. Na tę okoliczność przygotowane zostały dekoracje, wystawa prac pokonkursowych poświęconych Patronowi, dzieci oglądały prezentacje, filmy, książki i albumy o Janie Pawle II. Nie obyło się bez słuchania i śpiewania ulubionych pieśni naszego Patrona oraz piosenek o Nim samym. To zaledwie przedtakt  naszego świętowania, które uczniowie klas 0-3 będą kontynuować jeszcze w poniedziałek.
Klasy I-III wzięły udział w konkursie plastycznym Nasz Patron 1miejsce zajęła Lena Burcz z klasy I, 2 miejsce Mateusz Zaciski z klasy III b, miejsce 3 zajął Filip Klękowicz z klasy III c...
Czytaj więcej

16 października nasza szkoła obchodzi „Dzień Patrona”

W dniu 16 października nasza szkoła obchodzi „Dzień Patrona”. Z tej okazji przygotowane zostały gazetki, upamiętniające postać Papieża – Jana Pawła II. Na lekcjach religii i zajęciach z wychowawcami uczniom przypomniana została biografia patrona naszej szkoły. Uroczystości związane z Dniem Patrona odbędą się w późniejszym terminie.

Czytaj więcej

Program profilaktyczny pod nazwą „Pogodne Lato” zorganizowany przez Chorągiew Mazowiecką ZHP w Płocku

Uczniowie klasy IV A i V A Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku  uczestniczyli w dniu 14.10.2020 r. w programie profilaktycznym pod nazwą „Pogodne Lato, ” zorganizowanym przez Chorągiew Mazowiecką ZHP w Płocku, finansowanym ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy udziale Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Program obejmował treści edukacyjno – wychowawcze w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz problematyki uzależnień.

Strefa animacji wzbogacona w liczne atrakcje i urządzenia wywołały wiele radości wśród uczestników programu. Odbywały się m.in. zabawy i tańce animacyjne. Dzieci będą kontynuowały działania profilaktyczne na platformie, do której otrzymały dostęp od organizatora programu...

Czytaj więcej

Ankieta dla uczniów klas 4-8

Prosimy o wypełnienie przez uczniów klas 4-8 ankiety dotyczącej problemów społecznych mogących występować w szkole. Ankiety są całkowicie anonimowe i służą jedynie badaniom statystycznym.
Wyniki posłużą do opracowania diagnozy problemów Gminy Płońsk i zaplanowania działań profilaktycznych na 2021 r.  Proszę o możliwie jak najszybsze wypełnienie ankiet, link będzie aktywny do 21.10.2020.

https://www.webankieta.pl/ankieta/565304/miasto-plonsk-uczniowie.html

Czytaj więcej