Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Termin zajęć Sala
Język angielski Agnieszka Kantor Poniedziałek 8.00- 8.45

Wtorek 14.30- 15.15

 

15
Język francuski

(Zajęcia odbywają się w budynku B)

Alicja Kwiatkowska Grupa I :

Poniedziałek 12.45- 13.30

Wtorek 12.45- 13.30

Grupa II:

Wtorek 14.30- 15.15

Czwartek 13.40- 14.25

Grupa III :

Czwartek 14.30- 16.00

 

9

8

9

8

8

 

Język rosyjski Monika Wiśniewska Wtorek 14.00- 15.30 13

 

Mechatronika Andrzej Raćkowski Środa 13.40- 15.15 21

 

Informatyka Piotr Wiśniewski Czwartek 14.30- 16.05 22

 

Zajęc...
Czytaj więcej

Wycieczka klasy II b i III c

Pierwsza wycieczka szkolna zaliczona. Klasy II b i III c dnia 17 września odwiedzimy salę zabaw ,,Eldorado”. Jednak najważniejszym punktem programu było zwiedzanie biurowca siedziby LOT, największego hangaru nr 4 oraz lotniska wraz punktem widokowym.

Czytaj więcej

Konkurs

Czytaj więcej

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. : „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

W ramach zajęć będziemy rozwijać kompetencje kluczowe:

– Umiejętność posługiwania się językami obcymi.

– Umiejętności matematyczno- przyrodnicze.

– Umiejętności informacyjno- komunikacyjne ICT.

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach: języka angielskiego, ...

Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędą się 2 września 2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku przy ulicy Ks. R. Jaworskiego 25 na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej.

  1. Klasy 0, I-III – godzina 9:00.
  2. Klasy IV-VIII – godzina 10:00.
Czytaj więcej