Konkurs

Czytaj więcej

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu pn. : „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

W ramach zajęć będziemy rozwijać kompetencje kluczowe:

– Umiejętność posługiwania się językami obcymi.

– Umiejętności matematyczno- przyrodnicze.

– Umiejętności informacyjno- komunikacyjne ICT.

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach: języka angielskiego, ...

Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędą się 2 września 2019 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku przy ulicy Ks. R. Jaworskiego 25 na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej.

  1. Klasy 0, I-III – godzina 9:00.
  2. Klasy IV-VIII – godzina 10:00.
Czytaj więcej

Wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klasy „0” na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice!

W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów oddziału przedszkolnego (klasy 0) należy zakupić wymienione w wykazie podręczniki i materiały ćwiczeniowe do wychowania przedszkolnego, języka angielskiego i religii.

Aktualny wykaz powyższych podręczników i materiałów ćwiczeniowych znajduje się pod linkiem: Link

Czytaj więcej

Wykaz podręczników i zeszytów ćwiczeń do religii i wdż na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Uczniowie poszczególnych klas, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczestniczyć w zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie zobowiązani są zakupić wymienione w wykazie podręczniki i zeszyty ćwiczeń.

Na zajęcia wychowania do życia w rodzinie wymagane będą wyłącznie zeszyty ćwiczeń.

Aktualny wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych do wyżej wymienionych przedmiotów znajduje się pod linkiem: Link

Czytaj więcej