Projekty unijne drogą do innowacyjności i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku.

Czytaj więcej

Socjalne stypendium szkolne – informacja

Informujemy, że do dnia 15 września 2021 roku można pobierać i składać wnioski o socjalne stypendium szkolne. Jest to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet i wiele innych. Trzeba pamiętać o udokumentowaniu wydatków.
Kryterium dochodowe do stypendium szkolnego wynosi obecnie (do 31 grudnia 2021) 528 zł dla osoby w rodzinie, a ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.
Wnioski wydaje i przyjmuje pedagog szkolny, pani Katarzyna Chylińska we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.00-12...

Czytaj więcej

Koncert poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II

Zwieńczeniem uroczystości poświęcenia i nadania szkole sztandaru był niezwykle podniosły koncert papieski, który łączył wirtuozerię, wieloletnie doświadczenie w pracy artystycznej i pedagogicznej oraz budzącą się pasję i talent młodych adeptów sztuki wokalnej i muzycznej. Zgromadzona wieczorem na placu przed pomnikiem patrona szkoły publiczność, miała okazję wysłuchać niezwykle pięknych i nastrojowych utworów. Mottem koncertu były słowa Jana Pawła II: „Chcesz być silny, bądź pokorny. Chcesz pomagać innym, rób to tak, jak z grą na instrumencie. Nastrój instrument tak, by każdy kto Ciebie usłyszy, ukoił gniew, ból i szukał w Tobie nuty na dni smutne i ponure”.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Marzanna Szacherska, która powitała przybyłą publiczno...
Czytaj więcej

Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru szkoły.

BÓG – HONOR – OJCZYZNA – NAUKA
1 września 2021 roku był dla całej społeczności SP nr 4 im. Papieża Jana Pawła II dniem szczególnie ważnym.
Świętowaliśmy uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru szkoły.
Uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej w Kościele św. M. M. Kolbe, podczas której poświęcony został nowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku.
Po mszy, celebrowanej przez proboszcza parafii – ks. Zbigniewa Sajewskiego, nastąpiła dalsza część uroczystości. W przekazaniu sztandaru szkoły uczestniczyły delegacje uczniów, rodziców i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście :
Burmistrz Miasta Płońsk – Pan Andrzej Pietrasik,
Pani Teresa Kozera – Wicebu...
Czytaj więcej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Dziś, 1 września na boisku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły powitała Dyrektor szkoły p. Marzanna Szacherska kierując szczególnie ciepłe słowa do uczniów oddziału zerowego i pierwszoklasistów. Piękne życzenia cała społeczność szkolna otrzymała od zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Płońsk p. Andrzeja Pietrasika, przewodniczącego Rady Rodziców p. Dariusza Białołęckiego oraz ks. Wojciecha Ciemerycha. Uroczystości towarzyszyło wspomnienie 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, tragicznego wydarzenia, które nie pozwoliło dzieciom i młodzieży pójść do szkół...

Czytaj więcej